Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

THÔNG BÁO nhận đơn phúc khảo thi vòng 1, tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
28/10/2020  00:00 1.142 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 85823

Tổng lượng truy cập: 47.318.430

Phiên bản đang chạy thử nghiệm