Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Văn bản V/v chấp thuận điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Kon Tum
10/11/2020  00:00 2.915 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2111

Tổng lượng truy cập: 49.744.818

Phiên bản đang chạy thử nghiệm