Thứ 5, Ngày 28/01/2021 -

Văn bản V/v thống nhất cập nhật quy hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
10/11/2020  00:00 90 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 3225

Tổng lượng truy cập: 45.960.912

Phiên bản đang chạy thử nghiệm