Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Văn bản V/v thống nhất cập nhật quy hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
10/11/2020  00:00 335 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3325

Tổng lượng truy cập: 47.335.007

Phiên bản đang chạy thử nghiệm