Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Văn bản V/v thống nhất cập nhật quy hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
10/11/2020  00:00 2.883 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3216

Tổng lượng truy cập: 49.745.321

Phiên bản đang chạy thử nghiệm