Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Nội quy phỏng vấn vòng 2, tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
13/11/2020  00:00 1.239 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2456

Tổng lượng truy cập: 49.777.959

Phiên bản đang chạy thử nghiệm