Thứ 5, Ngày 07/07/2022 -

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020
26/11/2020  00:00 2.760 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 580

Tổng lượng truy cập: 49.784.574

Phiên bản đang chạy thử nghiệm