Thứ 5, Ngày 07/07/2022 -

Thông báo Kết quả Kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
25/01/2021  00:00 745 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1047

Tổng lượng truy cập: 49.785.006

Phiên bản đang chạy thử nghiệm