Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Tài liệu phiên họp tổng kết năm 2020, phát động thi đua năm 2021 của UBND thành phố
27/01/2021  00:00 399 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3604

Tổng lượng truy cập: 49.745.694

Phiên bản đang chạy thử nghiệm