Thứ 5, Ngày 07/07/2022 -

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII
24/02/2021  00:00 495 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 741

Tổng lượng truy cập: 49.784.733

Phiên bản đang chạy thử nghiệm