Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII
24/02/2021  00:00 327 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3417

Tổng lượng truy cập: 49.745.517

Phiên bản đang chạy thử nghiệm