Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII
24/02/2021  00:00 234 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3418

Tổng lượng truy cập: 47.335.083

Phiên bản đang chạy thử nghiệm