Thứ 7, Ngày 29/01/2022 -

Tài liệu phục vụ triển khai công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
24/02/2021  00:00 191 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3359

Tổng lượng truy cập: 47.335.032

Phiên bản đang chạy thử nghiệm