Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo Về thời gian cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên
06/05/2021  00:00 3.864 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2352

Tổng lượng truy cập: 49.777.856

Phiên bản đang chạy thử nghiệm