Thứ 3, Ngày 24/05/2022 -

Thông báo Kết quả Kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
25/05/2021  00:00 742 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1786

Tổng lượng truy cập: 49.502.557

Phiên bản đang chạy thử nghiệm