Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo Kết quả Kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
25/05/2021  00:00 814 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7631

Tổng lượng truy cập: 49.782.713

Phiên bản đang chạy thử nghiệm