Thứ 3, Ngày 18/01/2022 -

Thông báo Kết quả Kỳ họp chuyên đề, HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
25/05/2021  00:00 534 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 700

Tổng lượng truy cập: 47.251.839

Phiên bản đang chạy thử nghiệm