Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Tài liệu phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 5 - 2021
09/06/2021  00:00 344 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2284

Tổng lượng truy cập: 49.777.790

Phiên bản đang chạy thử nghiệm