Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Hồ sơ công khai kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2021
01/07/2021  00:00 847 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7622

Tổng lượng truy cập: 49.782.705

Phiên bản đang chạy thử nghiệm