Thứ 3, Ngày 18/01/2022 -

Hồ sơ công khai kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2021
01/07/2021  00:00 444 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 690

Tổng lượng truy cập: 47.251.829

Phiên bản đang chạy thử nghiệm