Thứ 7, Ngày 21/05/2022 -

Tài liệu phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 7 - 2021
12/08/2021  00:00 4.141 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 8324

Tổng lượng truy cập: 49.479.066

Phiên bản đang chạy thử nghiệm