Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
13/08/2021  00:00 4.232 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3152

Tổng lượng truy cập: 49.745.262

Phiên bản đang chạy thử nghiệm