Thứ sáu, Ngày 07/10/2022 -

Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S
22/12/2021  00:00 2.277 Lượt xem

Thông tin liên quan

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 2721

Tổng lượng truy cập: 50.427.554

Phiên bản đang chạy thử nghiệm