Thứ 7, Ngày 21/05/2022 -

Thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Mở rộng Trung tâm Đăng kiểm 82.01.S
22/12/2021  00:00 2.184 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 8749

Tổng lượng truy cập: 49.479.475

Phiên bản đang chạy thử nghiệm