Thứ 7, Ngày 21/05/2022 -

Thông báo về việc tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Kon Tum khóa XII, năm 2022
13/01/2022  00:00 476 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7828

Tổng lượng truy cập: 49.478.579

Phiên bản đang chạy thử nghiệm