Thứ sáu, Ngày 07/10/2022 -

Thông báo về việc tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Kon Tum khóa XII, năm 2022
13/01/2022  00:00 949 Lượt xem

Thông tin liên quan

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 2374

Tổng lượng truy cập: 50.427.231

Phiên bản đang chạy thử nghiệm