Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo công nhận trúng tuyển vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2021
17/02/2022  00:00 977 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1877

Tổng lượng truy cập: 49.777.390

Phiên bản đang chạy thử nghiệm