Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo về việc tuyển sinh lớp dân tộc thiểu số (tiếng Bahnar) - Khóa 1, năm 2022
08/03/2022  00:00 9.322 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1611

Tổng lượng truy cập: 49.744.607

Phiên bản đang chạy thử nghiệm