Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông tin và thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố
22/04/2022  00:00 127 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1636

Tổng lượng truy cập: 49.744.631

Phiên bản đang chạy thử nghiệm