Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 -

Thông tin đấu giá quyền sử dụng đất đối với 79 thửa đất tại Chợ trung tâm xã Ngok Bay
09/11/2022  00:00 544 Lượt xem

Thông tin liên quan

BÃI CÁT LÀNG KON KTU BÊN BỜ SÔNG ĐĂKBLA - ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG CỦA DU KHÁCH

Đang truy cập: 659

Tổng lượng truy cập: 51.242.045

Phiên bản đang chạy thử nghiệm