Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2019
28/01/2019  00:00 5.261 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7201

Tổng lượng truy cập: 49.782.307

Phiên bản đang chạy thử nghiệm