Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang
26/09/2018  00:00 5.334 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2027

Tổng lượng truy cập: 49.777.539

Phiên bản đang chạy thử nghiệm