Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Thông báo về việc phát hành văn bản áp dụng chữ ký số của UBND thành phố Kon Tum
15/08/2018  00:00 1.819 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 85630

Tổng lượng truy cập: 47.318.248

Phiên bản đang chạy thử nghiệm