Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo về việc phát hành văn bản áp dụng chữ ký số của UBND thành phố Kon Tum
15/08/2018  00:00 3.784 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3406

Tổng lượng truy cập: 49.745.506

Phiên bản đang chạy thử nghiệm