Thứ 4, Ngày 26/01/2022 -

Thông báo kết quả trúng tuyển công chức cấp xã, chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự
12/07/2018  00:00 1.880 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 86153

Tổng lượng truy cập: 47.318.723

Phiên bản đang chạy thử nghiệm