Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo kết luận tại phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 02/2015
05/03/2015  00:00 3.722 Lượt xem

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 7326

Tổng lượng truy cập: 49.782.424

Phiên bản đang chạy thử nghiệm