Thứ 3, Ngày 26/05/2020 -

Thông báo kết luận tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 20/8/2014
03/09/2014  00:00 1.266 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 3347

Tổng lượng truy cập: 45.310.737

Phiên bản đang chạy thử nghiệm