Thứ sáu, Ngày 01/07/2022 -

Thông báo kết luận tại cuộc họp TT HĐND thành phố tháng 02/2014
04/03/2014  00:00 3.721 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 3272

Tổng lượng truy cập: 49.745.376

Phiên bản đang chạy thử nghiệm