Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo kết luận tại cuộc họp TT HĐND thành phố tháng 8/2013
18/09/2013  00:00 3.882 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 2692

Tổng lượng truy cập: 49.778.184

Phiên bản đang chạy thử nghiệm