Thứ 4, Ngày 22/01/2020 -

Thông báo kết luận tại buổi tiếp công dân ngày 20/5/2013
21/05/2013  00:00 1.559 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 2959

Tổng lượng truy cập: 45.050.295

Phiên bản đang chạy thử nghiệm