Thứ 4, Ngày 06/07/2022 -

Thông báo kết luận tại buổi tiếp công dân ngày 20/5/2013
21/05/2013  00:00 2.791 Lượt xem

Dữ liệu đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau.

Thông tin liên quan

Thành phố Kon Tum đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử

Đang truy cập: 1869

Tổng lượng truy cập: 49.777.383

Phiên bản đang chạy thử nghiệm