Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Thông báo Thứ Năm, 28/04/2011, 15:50

HƯỚNG DẪN BỐ TRÍ BỐ TRÍ CƠ CẤU GIỐNG VÀ THỜI VỤ GIEO TRỒNG VỤ MÙA NĂM 2011

 

Theo dự báo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn tỉnh Kon Tum, tổng lượng mưa trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới phổ biến ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó,đầu mùa lượng mưa cao hơn TBNN cùng thời kỳ, thời kỳ giữa và cuối mùa lượng mưa đạt mức xấp xỉ và cao hơn TBNN. Mưa chuyển mùa xuất hiện vào khoảng từ giữa đến cuối tháng 4; mưa bắt đầu vào tuần đầu tháng 5. Trên địa bàn thành phố Kon Tum đã xuất hiện mưa trái mùa đầu vụ, kết hợp nắng nóng kéo dài nên nguy cơ xuất hiện các loài dịch bệnh, đảo lộn cơ cấu, thời vụ gieo trồng.
Căn cứ vào hướng dẫn số 131/HD-SNN ngày 09/4/2011 của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc Hướng dẫn bố trí cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ mùa năm 2011.
Nhằm giúp cho cây trồng vụ mùa sinh trưởng, phát triển tốt, đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra. Phòng kinh tế thành phố Kon Tum xây dựng lịch thời vụ gieo trồng cụ thể trên địa bàn thành phố cụ thể như sau:
I. CƠ CẤU GIỐNG:
1. Giống lúa:
- Cần thay đổi tập quán sử dụng giống lúa, khuyến cáo nông dân sử dụng nguồn giống lúa xác nhận, do các công ty giống sản xuất; hạn chế việc sử dụng lại giống lúa đã canh tác để tiếp tục làm giống cho những vụ sau có thể dẫn đến năng suất thấp do yếu tố di truyền đã phân hóa.
- Sử dụng những giống lúa chủ lực trong danh mục giống lúa được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận; Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn khuyến cáo. 
- Trên cơ sở cơ cấu giống lúa chung của thành phố Kon Tum tùy theo điều kiện cụ thể và thực tiễn sản xuất của địa phương xác định cơ cấu giống lúa cho phù hợp.
1.1. Giống lúa nước:
- Sử dụng một số giống có năng suất cao, ổn định, chất lượng gạo ngon như IR64, VND95-20, IR56279, HT1, Xi23, IR17494 (13/2), Khang dân đột biến, Nghi Hương 2308 và giống lúa lai Nhị ưu 838.
- Đối với vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Ya Ly, Plei Krông: Sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày như IR64, OM 35-36,….
1.2. Giống lúa cạn:
- Sử dụng một số giống lúa cạn có thời gian sinh trưởng ngắn 100-110 ngày, năng suất cao bình quân đạt 28 - 35 tạ/ha, có khả năng chịu hạn tốt, khả năng phục hồi sau hạn nhanh, chịu thâm canh, có khả năng thích ứng sinh thái rộng, có khả năng chống chịu bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh thối thân khá, chất lượng và tỷ lệ gạo cao, hạt trong dài như LC93-1, LC93-4. Có thể trồng xen với diện tích cà phê, cao su,… đang thời kỳ kiến thiết cơ bản lúc cây chưa khép tán hoặc gieo cấy trên chân đất bằng 1 vụ không chủ động nước hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời.
- Ngoài ra còn có thể sử dụng một số giống lúa cạn địa phương như Sà kơn, lúa lốc,…
2. Giống ngô:
Bố trí cơ cấu giống hợp lý, nhất là ở những vùng đất cao, với các giống chịu hạn, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh, phẩm chất tốt như: LVN10, CP888, CP989, CP999, DK171, C919,…và một số giống ngô nếp sử dụng ăn tươi như VN2, VN6, MX 4, nếp nù….
3. Giống sắn:
- Không sử dụng giống sắn KM94 ở những vùng bị nhiễm bệnh “chổi rồng” để làm giống.
- Thay thế dần giống sắn KM 94 bằng giống sắn K 1140 có năng suất cao, hàm lượng tinh bột nhiều và có khả năng kháng bệnh “chổi rồng”.
4. Giống cao su:
Sử dụng các giống cao su phù hợp với điều kiện khí hậu của tỉnh Kon Tum như: PB260, PB255, RRIV4, GT1,…
5. Giống cà phê:
- Cà phê vối: Đối với vườn cà phê vối trồng tái canh, cưa đốn ghép phục hồi và ghép cải tạo giống mới cần sử dụng một số dòng vô tính cà phê có kích thước hạt to, năng suất cao, kháng bệnh, chín tập trung,… đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận sản xuất đại trà như TR4, TR5, TR6, TR7, TR8.
II. THỜI VỤ GIEO TRỒNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH:
1. Cây lúa:
Bố trí thời vụ gieo cấy sao cho phù hợp với thời kỳ cây lúa trổ bông vào đầu tháng 9.
1.1. Cây lúa nước:
- Lúa cấy        : Gieo mạ từ ngày 15/5 - 10/6, cấy từ ngày 10/6 - 05/7
- Lúa sạ          : Gieo từ ngày      25/5 - 30/6
1.2. Lúa rẫy: Khung thời gian gieo cấy từ ngày 01/5 - 20/5, khi đất đủ ẩm và số lần mưa tương đối đều.
2. Cây hàng năm khác:
Cần chuẩn bị tốt khâu làm đất, giống để khi đất đủ ẩm và mưa đều có thể xuống giống kịp thời.
 
- Ngô vụ 1: Gieo từ ngày 5/5 - 30/5.
- Ngô vụ 2: Gieo từ ngày 25/7 - 15/8.
- Sắn, đậu đỗ các loại: Khung thời vụ gieo trồng từ 30/4 - 15/5.
3. Các loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả lâu năm:
Thời vụ trồng tập trung vào đầu tháng 6 đến 20 tháng 07 và kết thúc trồng dặm trước 15 tháng 8 năm 2011.
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CẦN LƯU Ý ĐỂ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG VỤ MÙA SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN THUẬN LỢI:
1. Đối với cây lúa:
- Khâu làm đất cần được quan tâm cày, xới và phơi ải kỹ làm cho đất tơi xốp, giúp cho bộ rễ phát triển để cây lúa phát triển nhanh và mạnh. Đồng thời, sẽ tạo ra khoảng trống về thời gian và không gian, làm cắt dòng lưu truyền rầy nâu gây hại, hạn chế sâu bệnh. Kết hợp các biện pháp trang đất phẳng mặt ruộng, để ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật tiến bộ trong canh tác và thuận lợi hơn khi áp dụng biện pháp canh tác tiết kiệm nước, giúp cây lúa phát triển chắc chắn, ít đổ ngã,…
- Tăng cường áp dụng “3 giảm, 3 tăng”, đặc biệt chú trọng mật độ gieo sạ hợp lý (giống trung và dài ngày gieo 80-100 kg/ha, giống ngắn ngày 100-120 kg/ha, lúa lai 40-50 kg/ha).
- Bón cân đối lượng phân N, P, K, tăng cường bón lót phân chuồng, phân lân và phân vi sinh. Trong tình hình giá phân DAP tăng cao, cần hướng dẫn nông dân sử dụng các loại phân đơn thay thế vẫn đạt hiệu quả và tiết kiệm.
- Công tác bảo vệ thực vật cần chú ý tình hình rầy nâu và có biện pháp xử lý hiệu quả, theo hướng dẫn của trạm BVTV, áp dụng phương pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM. Các địa phương theo dõi chặt chẽ các giống nhiễm rầy và tình hình bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen, nếu phát hiện kịp thời báo cáo về Phòng Kinh tế thành phố, Trạm Bảo vệ thực vật để chỉ đạo. Trong đó, cần chú ý phòng trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá; rầy lưng trằng truyền bệnh lùn sọc đen hại lúa bằng các biện pháp sau:
+ Vệ sinh đồng ruộng bằng biện pháp cày bừa kỹ, dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước và đảm bảo thời gian cách ly giữa hai vụ lúa ít nhất từ 20-30 ngày.
+ Không gieo sạ quá dày (>120 kg giống/ha); cần gieo sạ tập trung và đúng lịch thời vụ hướng dẫn của địa phương (không gieo sạ kéo dài).
+ Sử dụng giống kháng rầy và bón phân cân đối (không bón quá thừa phân đạm), cần sử dụng biện pháp bón phân so màu lá lúa nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón.
- Sau cấy từ 10-12 ngày, cần tranh thủ làm cỏ, sục bùn kết hợp bón thúc phân sớm để tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh tập trung, hạn chế sâu bệnh.
- Những chân ruộng trũng, những vùng thường bị nhiễm bệnh đạo ôn, không nên sử dụng giống IR64, 13/2.
- Giảm dần diện tích trồng lúa rẫy cho năng suất thấp, làm xói mòn đất và rửa trôi dinh dưỡng trong đất.
- Đối với vùng bán ngập lòng hồ Ya Ly, Plei Krông nên tranh thủ gieo trồng sớm khi nước bắt đầu rút và chấm dứt thời vụ gieo trồng trước 10/5. Cần theo dõi chặt chẽ thời gian đóng cửa tích nước của nhà máy bắt đầu vào ngày 31/8 hàng năm và bố trí gieo trồng đúng thời vụ để tránh tổn thất do không thu hoạch kịp.
2. Đối với cây sắn:
- Những diện tích đã trồng sắn nhiều năm, đất bạc màu cho năng suất thấp cần khuyến cáo và hỗ trợ nông dân nên trồng xen những cây họ đậu (như đậu tương, đậu xanh, đậu đen, muồng hoa vàng, cây lạc dại,…) để cải tạo đất, sản xuất bền vững, hoặc có kế hoạch chuyển đổi dần sang trồng các loại cây công nghiệp lâu năm như cao su, bời lời,…
- Tăng cường phòng trừ bệnh trên cây sắn đặc biệt là bệnh “chổi rồng” bằng một số biện pháp như sử dụng giống kháng bệnh; vệ sinh, tiêu hủy nguồn bệnh vụ trước; phòng trừ môi giới truyền bệnh như rầy trên thân, lá,…
3. Đối với một số cây lâu năm:
- Trồng mới: Cần chuẩn bị đất kỹ như phát dọn thực bì, dọn tàn dư thực vật cây trồng vụ trước để hạn chế mối phá hoại; đào hố kết hợp bón lót phân chuồng hoai, phân hữu cơ, phân lân trước khi trồng một tháng; trên đất có độ dốc lớn cần thiết kế hàng trồng theo đường đồng mức hạn chế xói mòn, thuận lợi cho việc chăm sóc và thu hoạch. Trong đó, đối trồng mới cao su cần sử dụng cây giống bầu đặt hạt hoặc cây bầu có tầng lá ổn định để trồng nhằm đảm bảo tỷ lệ sống, rút ngắn thời gian kiến thiết cơ bản vườn cây.
- Đối với cao su, cà phê giai đoạn kiến thiết cơ bản: Tiến hành trồng dặm kịp thời đối với diện tích trồng mới năm 2010 bằng cây giống đảm bảo tiêu chuẩn để đảm bảo sự đồng đều vườn cây (như giống cao su bầu có tầng lá), khuyến cáo nông dân nên trồng xen một số cây ngắn ngày trong thời kỳ kiến thiết cơ bản khi cây chưa khép tán như lúa cạn, ngô và một số cây họ đậu (đậu tương, đậu đen, đậu xanh, lạc dại,..) để tăng thu nhập, cải tạo đất.
Trên đây là một số hướng dẫn và khuyến cáo chung về cơ cấu giống cây trồng và lịch thời vụ gieo trồng vụ mùa năm 2011 trên địa bàn thành phố Kon Tum. Đề nghị các xã, phường căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương để xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa 2011 cho phù hợp./.
 
 
 

Số lượt người xem: 3383 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
6
8
5
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
2
2
1
0
Tìm kiếm