Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 

Đang cập nhật

 
Thông báo của UBND thành phố Thứ Tư, 14/11/2012, 16:15

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Kon Tum, năm học 2012-2013

 

Thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 13/11/2012 của UBND thành phố Kon Tum về việc tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT thành phố Kon Tum, năm học 2012-2013.
UBND thành phố Kon Tum Thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT thành phố Kon Tum, năm học 2012-2013, như sau:
 1. Nhu cầu tuyển dụng:
- Giáo viên: Giáo viên sư phạm mầm non: 30 chỉ tiêu.
- Nhân viên: (Tuyển cho ngành học, cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS)
+ Văn thư: 10 chỉ tiêu.
+ Thư viện: 15 chỉ tiêu (Không tuyển cho ngành học Mầm non).
+ Y tế học đường: 20 chỉ tiêu.
2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung:
                - Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
                + Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
                + Từ đủ 18 tuổi trở lên;
                + Có đơn đăng ký dự tuyển;
                + Có lý lịch rõ ràng;
                + Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
                + Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
                + Đáp ứng các yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với ngạch giáo viên, nhân viên của UBND thành phố.
                - Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
                + Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
                + Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 
b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với các ngạch giáo viên, nhân viên:
- Đối với giáo viên Mầm non:Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mầm non trở lên.
 - Đối với nhân viên:
+ Nhân viên Văn thư (tuyển dụng vào ngạch Lưu trữ viên trung cấp, mã số ngạch 02.015): Tốt nghiệp Trung cấp Văn thư - lưu trữ trở lên; có chứng chỉ A tin học trở lên.
+ Nhân viên Thư viện (tuyển dụng vào ngạch Thư viện viên trung cấp, mã số ngạch: 17.171): Tốt nghiệp trung cấp thư viện trở lên; có chứng chỉ A tin học trở lên.
+ Nhân viên Y tế học đường (tuyển dụng vào ngạch Y sĩ, mã số ngạch: 16.119): Tốt nghiệp trung cấp Y hoặc Điều dưỡng trở lên.
 3. Hồ sơ dự tuyển:Hồ sơ gồm có:
(1). Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm hoặc mẫu của Sở Nội vụ-Sở Giáo Dục và Đào tạo).
(2). Sơ yếu lý lịch (theo mẫu gửi kèm hoặc mẫu của Sở Nội vụ-Sở Giáo Dục và Đào tạo). Yêu cầu khai đầy đủ, chính xác, trung thực từng nội dung, có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và được cấp có thẩm quyền xác nhận không quá 6 tháng.
(3). Bản sao giấy khai sinh (không phải bản phô tô được chứng thực).
(4). Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (được kết luận có đủ sức khỏe để công tác) không quá 06 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ. Giấy khám sức khỏe yêu cầu đúng mẫu quy định (theo Thông tư 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế), do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên và trong thời hạn 6 tháng trở lên tính đến ngày nhận hồ sơ.
(5). Bản phô tô các loại giấy tờ sau (không cần phải chứng thực):
- Bằng tốt nghiệp chuyên môn (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2012).
- Học bạ hoặc bảng điểm có ghi điểm trung bình chung toàn khóa học (nếu học bạ hoặc bảng điểm không ghi điểm trung bình chung toàn khóa thì phải có giấy xác nhận điểm trung bình chung toàn khóa của cơ sở đào tạo).
- Sổ hộ khẩu gia đình (đối với sinh viên cử tuyển, thí sinh dự tuyển là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại thành phố Kon Tum trước khi đi học chuyên nghiệp).
- Chứng chỉ tin học (đối với nhân viên Văn thư, Thư viện).
- Các loại giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên theo quy định.
- Hai (02) bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc.
Các loại giấy tờ trên đây phải đầy đủ, sạch sẽ, không tẩy xóa và đựng trong bì hồ sơ (theo mẫu gửi kèm hoặc mẫu của Sở Nội vụ-Sở Giáo Dục và Đào tạo).
Lưu ý:Mẫu hồ sơ dự tuyển được đăng trên website của
+ UBND thành phố Kon Tum (www.kontumcity.kontum.gov.vn)
+ Sở GD&ĐT(www.kontum.edu.vn). Người dự tuyển có thể tải về để sử dụng.
+ Hoặc mua tại Sở Nội vụ Kon Tum (theo mẫu quy định tuyển dụng viên chức năm học 2012-2013)
4. Hình thức tuyển dụng:
- Tuyển thẳng đối với các đối tượng sau:
+ Sinh viên cử tuyển do UBND tỉnh Kon Tum cử đi đào tạo đã tốt nghiệp, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Kon Tum trước khi được cử đi học cử tuyển và đăng ký dự tuyển vào các ngạch giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng của UBND thành phố Kon Tum.
+ Con em dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại thành phố Kon Tum trước khi đi học chuyên nghiệp,đăng ký dự tuyển vào các ngạch giáo viên, nhân viên phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng của UBND thành phố Kon Tum.
- Các đối tượng khác (ngoài các đối tượng trên): Xét tuyển.
5. Nội dung xét tuyển: Việc tổ chức xét tuyển thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành số 1679/HD-SGDĐT-SNV ngày 26/10/2012 của Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.
                       - Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
               - Kiểm tra, sát hạch:
               + Đối với giáo viên mầm non: Sát hạch thông qua hình thức soạn giáo án môn làm quen với Toán hoặc làm quen với Văn học. Thời gian soạn giáo án: 60 phút.
+ Đối với nhân viên: Sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn về hiểu biết chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian chuẩn bị 20 phút,thời gian phỏng vấn 15 phút/thí sinh.
                6. Cách tính điểm:
               - Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
               - Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
                Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ hoặc bảng điểm chỉ có điểm trung bình chung học tập thì điểm trung bình chung học tập được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.
                - Điểm kiểm tra, sát hạch (soạn giáo án hoặc phỏng vấn) được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
                - Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp (hoặc điểm trung bình chung học tập), điểm sát hạch tính theo quy định trên đây.
                Lưu ý: Nếu người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì phải có bảng điểm được quy đổi ra thang điểm 10 có xác nhận của cơ sở đào tạo. Trường hợp bảng điểm của thí sinh dự tuyển không có điểm trung bình chung thì thí sinh phải liên hệ với cơ sở đào tạo để đề nghị được cung cấp giấy xác nhận điểm trung bình chung học tập để làm hồ sơ dự tuyển.
                7. Xác định người trúng tuyển:
               Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
              - Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm sát hạch, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số);
              - Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
               Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm sát hạch bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
                  + Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
                  + Thương binh;
                  + Người hưởng chính sách như thương binh;
                  + Con liệt sĩ;
                  + Con thương binh;
                  + Con của người hưởng chính sách như thương binh;
                  + Người dân tộc thiểu số;
                  + Đội viên thanh niên xung phong;
                  + Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
                  + Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
                  + Người dự tuyển là nữ.
                  Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2 Điều này thì người đứng đầu cơ quan được phân cấp thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 
8. Trình tự thời gian xét tuyển:
- Thông báo tuyển dụng; thu nhận hồ sơ dự tuyển; quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban thanh tra- giám sát tuyển dụng và các tổ giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng viên chức,…: từ ngày 13/11/2012 đến 10/12/2012.
- Niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự tuyển: ngày 12/12/2012.
- Tổ chức sát hạch tuyển dụng: ngày 17/12/2012 - 18/12/2012.
- Xét tuyển, hoàn thành hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả tuyển dụng: ngày 21/12/2012.
- Phê duyệt kết quả tuyển dụng: ngày 24/12/2012.
- Thông báo kết quả tuyển dụng, tiếp nhận đơn đề nghị phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo (nếu có): từ 25/12/2012 đến 08/01/2013.
- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc, phân công công tác và hợp đồng lao động đối với người trúng tuyển: từ 09/01/2013 đến 18/01/2013.
 
9. Hồ sơ dự tuyển và lệ phí xét tuyển:
- Mẫu hồ sơ dự tuyển được đăng trên website:
+ Website UBND thành phố Kon Tum (www.kontumcity.kontum.gov.vn)
+ hoặc WebsiteSở GD&ĐT(www.kontum.edu.vn). Người dự tuyển tải về để làm hồ sơ dự tuyển.
+ Hoặc mua tại Sở Nội vụ Kon Tum (theo mẫu quy định tuyển dụng viên chức năm học 2012-2013)
Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum, số 542 Nguyễn Huệ (số cũ 94), thành phố Kon Tum; số điện thoại 0603 911 083 và nộp lệ phí tuyển dụng vào ngày thí sinh nộp hồ sơ.
- Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: từ 13/11/2012 đến 10/12/2012.
- Lệ phí xét tuyển: 140.000đ/hồ sơ dự tuyển.
Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thông báo để các tập thể, cá nhân liên quan biết, thực hiện. Những vấn đề chưa rõ đề nghị phản ánh về: Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum, số 542 Nguyễn Huệ (số cũ 94), thành phố Kon Tum; số điện thoại 0603.911.083./.

Download file


Số lượt người xem: 8188 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
6
8
5
3
5
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
2
2
0
2
Tìm kiếm