Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Thứ Bảy, 19/01/2019, 00:59
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 03 ( 10/01/2019 — 17/01/2019 )- chương trình tuần thứ 04 ( 18/01/2019 — 24/01/2019)  (18/01)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tinh Kon Tum  (15/01)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 02 ( 04/01/2019 — 9/01/2019 )- chương trình tuần thứ 03 ( 10/01/2019 — 17/01/2019)  (11/01)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 01 (28/12/2018 — 03/01/2019)- chương trình tuần thứ 02 (04/01/2019 — 10/01/2019)  (03/01)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 51 (14/12/2018 - 20/12/2018)- chương trình tuần thứ 52 ((21/12/2018 - 27/12/2018)  (20/12)
Tải nội dung BC
Báo cáo v/v kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị trọng tâm của cử tri trước Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Kon Tum (kháa XI)  (18/12)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 50 (07/12/2018 - 13/12/2018)- chương trình tuần thứ 51 (14/12/2018 - 20/12/2018)  (13/12)
Tải nội dung BC
Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành tháng 11 năm 2018 - nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12 năm 2018 của UBND thành phố  (10/12)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 49 (01/12/2018- 06/12/2018)- chương trình tuần thứ 50 (07/12/2018- 13/12/2018)  (06/12)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 48 (26/11/2018- 30/11/2018)- chương trình tuần thứ 49 ((01/12/2018- 06/12/2018)  (29/11)
Tải nội dung BC

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
3
3
6
4
5
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
9
4
4
Tìm kiếm