Thông báo
 
Báo cáo tình hình kinh tế xã hội Thứ Năm, 21/03/2019, 18:48
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 10 (01/3/2019 — 07/3/2019) - chương trình công tác tuần thứ 11 (08/3/2019 — 14/3/2019)  (08/03)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 9(22/02/2019 — 28/02/2019) - chương trình công tác tuần thứ 10 ( 01/3/2019 — 07/3/2019)  (28/02)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 8(15/02/2019 — 21/02/2019) - chương trình công tác tuần thứ 9 (22/02/2019 — 28/02/2019)  (21/02)
Tải nội dung BC
Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 02 tháng đầu năm- nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03/2019 của UBND thành phố  (19/02)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 7(08/02/2019 — 14/02/2019) - chương trình công tác tuần thứ 8 (15/02/2019 — 21/02/2019)  (14/02)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả công tác đảm bảo trật tự ATGT, quản lý trật tự đô thị tháng 01, nhiệm vụ công tác tháng 02/2019  (31/01)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 05 ( 25/01/2019 — 31/01/2019 )- chương trình tuần thứ 06 ( 01/02/2019 — 07/02/2019)  (31/01)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 04 ( 18/01/2019 — 24/01/2019 )- chương trình tuần thứ 05 ( 25/01/2019 — 31/01/2019)  (24/01)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 03 ( 10/01/2019 — 17/01/2019 )- chương trình tuần thứ 04 ( 18/01/2019 — 24/01/2019)  (18/01)
Tải nội dung BC
Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tinh Kon Tum  (15/01)
Tải nội dung BC

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
4
6
1
0
5
8

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
4
4
2
Tìm kiếm