Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Niên giám thống kê Thứ Năm, 12/04/2018, 20:07

Danh sách Ngưòi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Kon Tum

 

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ KON TUM
STT Họ và tên Cơ quan Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email
1 Ông Nguyễn Xuân Ninh UBND Thành phố Phó Chủ tịch UBND 0905.025.995 xuanninh74@gmail.com
2 Ông Đặng Minh Biên UBND p. Duy Tân Chủ tịch UBND 0912.638.841 minhbienduytanl966@gmail.com
3 Ông Trần Anh Dũng UBND p. Quyết Thắng Chủ tịch UBND 0905.245.778 trananhdung.quyetthang@gmail.com
4 Ông Lý Tấn Bông UBND p. Quang Trung Chủ tịch UBND 0603.914.268 lybongkt@gmail.com
5 Ông Nguyễn Văn Hùng UBND p. Thắng Lợi Chủ tịch UBND 0983.571.239 nvhung75@gmail.com
6 Ông Nông Hồng Công UBND p. Thống Nhất Chủ tịch UBND 0905.992.703 nonghongcongubpthongnhat@gmail.com
7 Ông Bùi Tiến Dũng UBND p. Trường Chinh Chủ tịch UBND 0977.113.979 btdungkts79@gmail.com
8 Ông Vũ Việt Phương UBND p. Lê Lợi Chủ tịch UBND 0260.370.0123 vietphuongk107@gmail.com
9 Ông Nguyễn Thành Cơ UBND p. Nguyễn Trãi Chủ tịch UBND 0905.795.550 nguyenthanhco74@gmail.com
10 Ông Huỳnh Công Trình UBND p. Ngô Mây Chủ tịch UBND 0986.223.737 congtrinh73@gmail.com
11 Bà Đặng Thị Tâm UBND p. Trần Hưng Đạo Chủ tịch UBND 0983.657.008 pxuanthuy84@gmail.com
12 Ông Võ Minh Quang UBND xã Đăk Năng Chủ tịch UBND 0984.553.131 vominhquang75@gmail.com
13 Ông Phan Thanh Nam UBND xã Đăk Rơ Wa Chủ tịch UBND 0905.547.905 thanhnam78kt@gmail.com
14 Ông Phạm Phước UBND xã Hòa Bình Chủ tịch UBND 0935.952.357 phamphuoc901@gmail.com
15 Ông Nguyễn Yên UBND xã Đoàn Kết Chủ tịch UBND 0905.035.278 nguyenyendkl970@gmail.com
16 Ông Nguyễn Trọng Anh Hóa UBND xã IaChim Chủ tịch UBND 0986.659.365 anhhoa72@gmail.com
17 Ông Nguyễn Thành Đức UBND xã Kroong Chủ tịch UBND 0985.485.679 thanhduc.kt@gmail.com
18 Ông Phan Kim Bút UBND xã NgokBay Chủ tịch UBND 0905.387.555 pkimbut@gmail.com
19 Ông A Hậu UBND xã Vinh Quang Chủ tịch UBND 0967.838.833 ahau1974@gmail.com
20 Bà Võ Thị Lý UBND xã Đăk cấm Chủ tịch UBND 0935.628.779 ly.vhxh@gmail.com
21 Bà Y Na Ly UBND xã Đăk Blà Chủ tịch UBND 0165.653.0025 ynalydakbla@gmail.com
22 Ông Nguyễn Văn Luận UBND xã ChưHreng Chủ tịch UBND 0974.640.007 vanluankt1970@gmail.com

Số lượt người xem: 1486 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
4
6
0
9
9
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
3
6
8
Tìm kiếm