Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Niên giám thống kê Thứ Năm, 21/03/2019, 18:29
Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND thành phố Kon Turn, nhiệm kỳ 2016 - 2021( mục thông tin cần biết )  (08/03)
Tải nội dung QĐ
Quyết định công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018( mục thông tin cần biết )  (05/03)
Tải nội dung QĐ
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Ông Ngô Đình Quốc, địa chỉ: 1027/7 Phan Đình Phùng, thành phố Kon Turn( mục thông tin cần biết)  (04/03)
Tải nội dung QĐ
Kết luận Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại phòng Dân tộc thành phố( mục thông tin cần biết)  (01/03)
Tải nội dung KL
Kết luận Thanh tra việc triển khai thi công các công trình xây dựng nông thôn mới tại thôn 1, xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum( mục thông tin cần biết)  (01/03)
Tải nộidung KL
Quyết định v/v điều chỉnh nội dung QĐ số 3912/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum(mục thông tin cần biết)  (28/02)
Tải nội dung QĐ
Quyết định v/v điều chỉnh nội dung QĐ số 3905/QĐ-UBND, ngày 21/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum(mục thông tin cần biết)  (28/02)
Tải nội dung QĐ
Công văn đề nghị Báo cáo tổng kết thành tựu 10 năm xây dựng, phát triển và đinh hướng phát triển của thành phố Kon Turn trong thời gian tới( mục thông tin cần biết)  (27/02)
Tải nội dung VB
Thông báo v/v phân công nhiệm vụ thành viên Tổ biên tập tập san kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Kon Tum (10/4/2009-10/4/2019)( mục thông tin cần biết)  (20/02)
Tải nội dung TB
Quyết định v/v thành lập bộ phận giúp việc Tổ Biên tập tập san kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố Kon Tum (10/4/2009-10/4/2019)( mục thông tin cần biết)  (20/02)
Tải nội dung QĐ

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
4
6
1
0
0
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
3
7
8
Tìm kiếm