Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Niên giám thống kê Thứ Hai, 21/05/2018, 21:58
Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum  (11/05)
Ngày 10/5/2018, UBMTTQVN thành phố Kon Tum đã có Quyết định số 65/QĐ-MTTQ về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Kon Tum
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, HDND thành phố Kon Tum khoá X  (10/05)
Tải về
Cung cấp số liệu phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh  (07/05)
Tải về
Dự thảo danh sách đề nghị công nhận Bảo lưu danh hiệu "cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2017  (04/05)
Tải về
Tài liệu hop UBND thành phố thường kỳ tháng 4/2018  (26/04)
Tải về
Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum  (24/04)
Ngày 19/4/2018. UBND tỉnh Kon Tum đã có Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Dự thảo Kế hoạch tổ chức vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2018 trên địa bàn thành phố Kon Tum  (18/04)
Tải về
Dự thảo (lần 2) Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 09/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng  (16/04)
Tải về
Danh sách Ngưòi phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND thành phố Kon Tum  (12/04)
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ KON TUM STT Họ và tên Cơ quan Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ Email 1 Ông Nguyễn Xuân Ninh UBND Thành phố Phó Chủ tịch UBND 0905.025.995 xuanninh74@gmail.com 2 Ông Đặng Minh Biên UBND p. Duy Tân Chủ tịch ...
Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 09/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng  (10/04)
Tải về

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
6
8
5
3
6
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
2
2
1
2
Tìm kiếm