Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Tin Tức Thứ Bảy, 17/09/2011, 09:30

làm việc với Ban đại diện NHCSXH tỉnh về “đánh giá công tác kiểm tra, giám sát cho vay các nguồn vốn đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo”

Sáng ngày 16/9/2011, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã tổ chức buổi làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Kon Tum để đánh giá công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố 9 tháng đầu năm 2011

 

Làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh
Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát của BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh đánh giá Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của từng thành viên ban đại diện đến cơ sở. Đến thời điểm kiểm tra, Ban đại diện thành phố đã kiểm tra, giám sát đến 9/21 xã phường, đồng thời tham mưu phân bổ chỉ tiêu kế hoạch kịp thời. Các hoạt động nghiệp vụ của NHCSXH thành phố được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Đến 31/8/2011, tổng dư nợ là 132.675 triệu đồng, đạt 93,7% kế hoạch năm 2011, tăng 9.971 triệu đồng so với cuối năm 2010.
Đáng chú ý, tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã làm việc với đại diện UBND xã, phường, các tổ chức Hội nhận uỷ thác, kiểm tra chất lượng của Điểm giao dịch, hoạt động của tổ giao dịch lưu động và kiểm tra việc củng cố hoạt động của tổ TK&VV. Qua kiểm tra cho nhận thấy UBND cấp xã nắm bắt các chủ chương chính sách mới của Nhà nước và phổ biến, tuyên truyền cho nhân dân kịp thời. Thực hiện công tác ủy thác với tổ chức hội theo ký kết liên tịch, một số tổ chức hội cấp xã đã thực hiện tương đối tốt việc nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến thời điển kiểm tra các tổ chức Hội đã lập kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động vay vốn ở cấp xã và đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch.
Bên cạnh kết quả hoạt động tích cực nêu trên, hoạt động NHCSXH thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục thời gian đến: Công tác tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của các cấp chưa được thường xuyên, sự phối hợp của các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội có lúc, có nơi chưa chặt chẽ dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa cao. Ban thu hồi nợ xấu các cấp được thành lập nhưng hoạt động chưa tích cực, chưa phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xử lý các đối tượng xâm tiêu, chiếm dụng, vay ké, nhiều vụ việc được phát hiện lâu nhưng chưa xử lý dứt điểm, kéo dài. Nhiều hộ vay vốn có điều kiện trả nợ nhưng cố tình không thực hiện trả nợ nhưng chưa được xử lý. Chính vì thế, đến nay, tổng dư nợ quá hạn là 11.282 triệu đồng chiếm 8,5% dư nợ, tăng 2.760 triệu đồng so cuối năm 2010.
          Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát của BĐD HĐQT NHCSXH tỉnh cũng đã đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố triển khai nghiêm túc theo phương án số 01/NQ-HĐQT ngày 26/5/2010 của Ban đại diện tỉnh Kon Tum “về việc chấn chỉnh củng cố các hoạt động liên quan đến vay vốn NHCSXH tỉnh Kon Tum; Công văn số 462/UBND-KHTH ngày 28/03/2011 của UBND tỉnh về việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của NHCSXH trên địa bàn tỉnh. Đề nghị các thành viên BĐD HĐQT thành phố quan tâm thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật có biện pháp hỗ trợ thu hồi nợ quá hạn; nợ xâm tiêu chiếm dụng, vay ké. UBND các xã, phường đôn đốc Ban thu hồi nợ xấu các xã thực hiện nhiệm vụ được giao...

                                                                                                                                    MT


Số lượt người xem: 2377 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8
6
8
5
3
4
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
2
1
9
5
Tìm kiếm