Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Đài Truyền Thanh - Truyền hình thành phố Kon Tum

 

Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Kon Tum

 

I . Vị trí và chức năng

 

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Kon Tum, thực hiện chức năng tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố Kon Tum.

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Kon Tum, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Kon Tum.

II . Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Kon Tum, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

 2. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4.  Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh 21 xã, phường trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

III .  Cơ cấu tổ chức và biên chế

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có Trưởng đài và không quá 2 phó Trưởng đài cùng bộ máy giúp việc. Trưởng đài và các phó Trưởng đài do UBND thành phố Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trưởng đài chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Kon Tum và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp trưởng đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về nhiệm vụ được phân công.

Biên chế của Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế do UBND thành phố Kon Tum quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của thành phố được UBND tỉnh giao.

IV . Thông tin lãnh đạo đơn vị

1 . Ông Lê Danh Ngữ

- Chức vụ : Trưởng đài

- Điện thoại : 0914149363

- Email :

2 . Ông Vũ Trung Chính

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0905316628

- Email : chinhdaitp@gmail.com

3 . Bà Đỗ Thị Yến

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0914223228

- Email :doyen.daithanhpho@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bản tin Đảng Bộ Thành Phố Thứ Sáu, 02/11/2018, 16:15

Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2015-2020)

Ngày 02/11, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2015-2020.
Về dự có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ khóa XI; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh phụ trách địa bàn thành phố; Bí thư các TCCS Đảng xã, phường. Đồng chí Nguyễn Đức Tuy - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị lần thứ 14 BCH Đảng bộ thành phố Kon Tum (khóa XI) có nhiệm vụ quan trọng, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn năm 2018, đề ra nhiệm vụ năm 2019; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, phó Bí thư Thành ủy, ủy viên BTV Thành ủy.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị lần này thông qua các tờ trình của BTV Thành ủy đề nghị cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Tờ trình đề nghị đổi tên và đẩy lùi thời gian trình Đề án giải quyết đất ở, đất sản xuất cho nhân dân để xây dựng Trung tâm Hành chính của tỉnh; Tờ trình xin ý kiến điều chỉnh cơ cấu ủy viên BCH Đảng bộ thành phố KonTum, nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2018, thành phố đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, tăng dần tỷ trọng công nghiệp- xây dựng, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông - lâm nghiệp. Giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2018 ước đạt 26.285 tỷ đồng, bằng 100,03% kế hoạch, tăng 18,6% so với năm 2017. Trong đó, tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng 64,82%; thương mại, dịch vụ 30, 37%; nông – lâm - thủy sản 4,81%.

Thực hiện chương trình “hỗ trợ nguyên vật liệu để bê tông hóa một số tuyến đường tại các phường giai đoạn 2017-2020”, đến nay, thành phố đã đầu tư hơn 17 tỷ đồng bê tông 51 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 12.300 m. Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được chú trọng. Thành phố tiếp tục thực hiện Đề án tái canh Cà phê, trồng mới gần 260 ha; phát triển cao su tiểu điền; triển khai thực hiện kế hoạch dồn điền, tích tụ đất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn, thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thí điểm giao rừng gắn với hỗ trợ cộng đồng, hộ gia đình phát triển kinh tế rừng; tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng chương trình nông thôn mới. Hiện thành phố đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục đề nghị tỉnh công nhận xã ĐăkNăng đạt chuẩn nông thôn mới vào dịp cuối năm nay. Lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm đúng mức. Quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường; chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2018, thành phố Kon Tum vẫn gặp phải một số vướng mắc, tồn tại như: thu hồi nợ đọng thuế còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; một số dự án có phạm vi thu hồi đất lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân chưa có khu tái định cư; tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới còn chậm so với yêu cầu; Hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị chưa cao; công tác giảm nghèo hiệu quả chưa thật vững chắc...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy đề nghị: những tháng còn lại của năm 2018, các cấp, các ngành cần tập trung đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế; đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đang triển khai trên địa bàn; Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, lập lại trật tự đô thị; Thực hiện chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp xây dựng cánh đồng lớn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Triển khai hiệu quả các chương trình giảm nghèo, chương trình quốc gia về y tế, dân số….

 Hội nghị đã thống nhất thông qua Kết luận về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình số 66 của Thành ủy Kon Tum (khóa X) thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung Ương 7; Sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 01 ngày 15/8/2016 của Thành ủy về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vũng mạnh toàn diện, giai đoạn 2016-2020. Sau khi thảo luận, Hội nghị thống nhất đổi tên và lùi thời gian trình Đề án thực hiện Đề án giải quyết đất ở, đất sản xuất cho nhân dân để xây dựng Trung tâm hành chính của tỉnh. 

Hội nghị cũng phát huy tinh thần dân chủ, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư, phó Bí thư Thành ủy và các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020./.

 

Minh Phượng

 


Số lượt người xem: 112 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
2
0
7
0
0
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
3
4
Tìm kiếm