Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Đài Truyền Thanh - Truyền hình thành phố Kon Tum

 

Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Kon Tum

 

I . Vị trí và chức năng

 

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Kon Tum, thực hiện chức năng tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố Kon Tum.

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Kon Tum, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Kon Tum.

II . Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Kon Tum, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

 2. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4.  Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh 21 xã, phường trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

III .  Cơ cấu tổ chức và biên chế

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có Trưởng đài và không quá 2 phó Trưởng đài cùng bộ máy giúp việc. Trưởng đài và các phó Trưởng đài do UBND thành phố Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trưởng đài chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Kon Tum và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp trưởng đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về nhiệm vụ được phân công.

Biên chế của Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế do UBND thành phố Kon Tum quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của thành phố được UBND tỉnh giao.

IV . Thông tin lãnh đạo đơn vị

1 . Ông Lê Danh Ngữ

- Chức vụ : Trưởng đài

- Điện thoại : 0914149363

- Email :

2 . Ông Vũ Trung Chính

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0905316628

- Email : chinhdaitp@gmail.com

3 . Bà Đỗ Thị Yến

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0914223228

- Email :doyen.daithanhpho@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thông tin Xúc tiến đầu tư Thứ Tư, 23/11/2016, 18:48

TP Kon Tum: Thu hút đầu tư tạo động lực cho phát triển

Là trung tâm kinh tế chính trị xã hội của tỉnh, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương thành TP Kon Tum đã và đang tích cực đẩy mạnh công tác thu hút, mời gọi đầu tư; trong đó du lịch, dịch vụ thương mại là những lĩnh vực kêu gọi đầu tư với quy mô các dự án lớn. Thành phố xác định rõ thu hút đầu tư làm động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

  

Ông Phan Văn Thế - Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết: Tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà TP Kon Tum đang nỗ lực thực hiện. Thời gian qua, thành phố đã  thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào địa bàn thành phố. Với sự chỉ đạo quyết liệt cộng với những chính sách thông thoáng, hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bành thành phố Kon Tum trong các năm gần đây đã có nhiều khởi sắc. Ngày càng xuất hiện nhiều các dự án có quy mô tầm cỡ với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng, như dự án dự án Hồ chứa cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla; dự án Khu dân cư Hoàng Thành thành phố Kon Tum; dự án Trạm 220 KV Kon Tum và đấu nối và nhiều dự án có hàng chục tỷ đồng như dự án đầu tư Nhà hàng ven sông Đăk Bla; dự án Nhà máy sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng chất lượng cao tại xã Vinh Quang; Dự án nhà máy xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây; dự án Xưởng chế biến gỗ Trung Tín; dự án đầu tư Nhà hàng ven sông Đăk Bla…

Khu nhà hàng, khách sạn bên sông ĐăkBla, thành phố Kon Tum 

          Thực hiện chủ trương của tỉnh về thu hút đầu tư, trong thời gian qua, thành phố Kon Tum đã kết hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư tập trung quảng bá, giới thiệu tiềm năng các dự án có quy mô và đảm bảo tính khả thi như Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng phía Nam cầu Đăk Bla, có quy mô dự án trên 172 ha, với tổng vốn 100 tỷ đồng; Dự án kết hợp trung tâm hội nghị (khu trung tâm hành chính mới), có quy mô dự án đáp ứng nhu cầu phục vụ cho 250 phòng và kết hợp tổ chức các hội nghị tiêu chuẩn 5 sao, khối nhà 10 tầng, có tổng diện tích xây dựng trên 17.750 m2, với tổng vốn 810 tỷ đồng; Dự án sinh thái bán ngập lụt trên sông Đăk Bla, quy mô dự án 50 ha với tổng vốn 100 tỷ đồng…

Tuy nhiên, cũng theo ông Phan Văn Thế nhìn nhận thực tế thì hiệu quả thu hút đầu tư của thành phố trong thời gian qua vẫn chưa đáp ứng được yêu đặt ra và chưa phát huy hết tiềm năng của địa phương. Số lượng dự án và quy mô vốn đăng ký còn thấp so với bình quân chung trong các vùng kinh tế động lực của tỉnh, chưa thu hút được nhiều dự án công nghệ hiện đại, công nghệ cao, cũng như các dự án đầu tư hạ tầng công nghiệp, đô thị…Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động thu hút đầu tư của thành phố cũng gặp phải nhiều khó khăn, như nguồn lực đầu tư của Nhà nước ngày càng hạn chế; hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đồng bộ; lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển thiếu tập trung, chất lượng dịch vụ còn thấp. Hạ tầng tại các khu công nghiệp, làng nghề chưa đồng bộ, chưa kịp thời như xử lý nước thải, cấp điện, nước... Cải cách thủ tục hành chính tuy đã có một số tiến bộ nhưng thời gian xử lý còn kéo dài, việc xử lý vướng mắc khó khăn cho các dự án vẫn còn chậm, chưa triệt để, vẫn còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các sở, ngành và địa phương, làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư... Vì thế, TP Kon Tum luôn xác định rõ, thu hút đầu tư có ý nghĩa hết sức quan trọng cả hệ thống chính trị. Do vậy, cần phải cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đây cũng là giải pháp quan trọng, cấp thiết để thu hút đầu tư. TP Kon Tum tiếp tục mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư các dự án có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường trong các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển dịch vụ hiện đại; đồng thời chú trọng các dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp, hiệu quả…

Hiện nay, ngoài các chính sách chung của Nhà nước về vấn đề thu hút đầu tư, TP Kon Tum đang cam kết trong thời gian tới sẽ cởi mở, tạo điều kiện thuận lợi hơn đề các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thành phố để hợp tác, sản xuất trong các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại gắn liền với phát triển du lịch dịch vụ…với phương châm cùng hợp tác, cùng phát triển./.

Tính đến nay, trên địa bàn TP Kon Tum có tổng số 53 dự án (ngoài khu công nghiệp Hòa Bình) đầu tư và đang kêu gọi đầu tư. Trong đó 30 dự án đang triển khai và đi vào hoạt động với số vốn đăng ký 3.685 tỷ đồng; 13 dự án UBND tỉnh đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư với tổng số vốn 2.650 tỷ đồng; TP Kon Tum đề nghị bổ sung kêu gọi đầu tư 10 dự án với tổng số vốn 1.165 tỷ đồng.

Dương Lê

 


Số lượt người xem: 580 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
2
0
6
8
5
4

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
8
3
8
Tìm kiếm