Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Thời sự chính trị Thứ Sáu, 19/10/2018, 14:00

Kết quả bước đầu triển khai công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum (BCĐ tỉnh), Cục Thống kê tỉnh, UBND thành phố Kon Tum và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thành phố Kon Tum (BCĐ thành phố), Cơ quan Thường trực BCĐ thành phố (Chi cục Thống kê thành phố Kon Tum) đã triển khai, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ về công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn thành phố Kon Tum theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

 

                Theo đó, công tác thành lập BCĐ và Văn phòng BCĐ thành phố, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 các xã, phường (BCĐ cấp xã) được triển khai, thực hiện đúng thời gian và đảm bảo về thành phần, số lượng thành viên theo quy định với BCĐ thành phố 13 đồng chí, Văn phòng BCĐ thành phố 10 đồng chí, BCĐ cấp xã được thành lập và hoàn thành trước ngày 25/9/2018, mỗi BCĐ cấp xã là 05 đồng chí.


Đ/c Nguyễn Văn Điệu, Phó chủ tịch Thường trực UBND TPKT

 chỉ đạo Hội nghị tập huấn vẽ sơ đồ nền xã, phường, Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

Trên cơ sở hướng dẫn của Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê thành phố đã phối hợp với UBND các xã, phường triển khai, thực hiện công tác lập danh sách thôn, tổ dân phố và các tòa chung cư. Đã thu thập đầy đủ thông tin về dân số đến cấp thôn, tổ  và thông tin về các tòa chung cư, nhằm phục vụ cho công tác xác định quy mô địa bàn chuẩn của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra); thiết kế mẫu cho phiếu dài của Tổng điều tra và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết cho Tổng điều tra. Đồng thời đã xác định khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra tại các thôn, tổ dân phố và tòa chung cư. Kết quả lập danh sách trên địa bàn thành phố Kon Tum có 183 thôn, tổ dân phố, với tổng số nhân khẩu tính đến 30/4/2018 là 168.853 người.

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Thống kê tỉnh, Chi cục Thống kê thành phố đã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường và phân chia địa bàn điều tra (ĐBĐT) vào ngày 07/9/2018 đảm bảo đúng thành phần (cán bộ địa chính xã, phường) và thời gian quy định.

 

 Sau khi tập huấn nghiệp vụ, cán bộ vẽ sơ đồ nền xã, phường đã triển khai, thu thập các bản đồ sẵn có của xã, phường (bản đồ hành chính, bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ địa hình,... hoặc bản đồ số) làm căn cứ để vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra(ĐBĐT). Tất cả các sơ đồ nền xã, phường được vẽ và danh sách ĐBĐT của các xã, phường được phân chia đảm bảo yêu cầu, đúng hướng dẫn, hoàn thành đúng thời gian quy định (trước ngày 05/10/2018). Tổng số sơ đồ nền xã, phường được vẽ là 21 sơ đồ; tổng số ĐBĐT được phân chia là 400 ĐBĐT và 15 địa bàn đặc thù, với tổng số hộ có đến 30/9/2018 là 39.441 hộ.

Căn cứ vào kế hoạch của BCĐ tỉnh và kế hoạch của BCĐ thành phố, trong thời gian từ nay đến cuối năm 2018, BCĐ thành phố và cấp xã tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cho công tác chuẩn bị Tổng điều tra trên địa bàn thành phố Kon Tum như: Triển khai công tác tuyên truyền Tổng điều tra sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố, tham dự tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ do BCĐ tỉnh tổ chức, xây dựng kế hoạch tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ trên địa bàn thành phố Kon Tum, triển khai tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ cho BCĐ cấp xã, giám sát viên cấp huyện và người lập bảng kê hộ, công tác lập bảng kê hộ và lập bảng kê nhân khẩu đặc thù tại các cơ sở lưu trú của nhân khẩu đặc thù, nhập tin 02 loại bảng kê và gửi vào cơ sở dữ liệu bảng kê của Tổng điều tra, xây dựng và xử lý các cơ sở dữ liệu bảng kê hộ dân cư và bảng kê đơn vị lưu trú của các nhân khẩu đặc thù phục vụ công tác điều tra phiếu trực tuyến, phiếu điện tử, hướng dẫn tuyển chọn và triển khai công tác tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên cấp huyện, ham dự tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra do BCĐ tỉnh tổ chức, xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra trên địa bàn thành phố Kon Tum, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho BCĐ cấp xã, giám sát viên cấp huyện và điều tra viên, tổ trưởng (bắt đầu từ tháng 12/2018).

Công tác chuẩn bị Tổng điều tra với một khối lượng công việc rất lớn có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn thành phố Kon Tum. Vì vậy, công tác triển khai, thực hiện ở tất cả các công đoạn của Tổng điều tra trên địa bàn thành phố Kon Tum luôn được chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch và thời gian quy định./.

                                                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Duy Hoàng

                                              

 

 


Số lượt người xem: 263 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
5
4
8
5
9
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
1
0
7
Tìm kiếm