Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Thời sự chính trị Thứ Sáu, 02/11/2018, 08:15

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực, các Ban HĐND thành phố với xã, phường

Thường trực HĐND thành phố Kon Tum và các Ban HĐND thành phố vừa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm lần thứ 3 với HĐND các xã, phường.
Về dự có ông Nguyễn Văn Điệu - phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. Ông Lê Phương Nguyên - phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố và ông A Đăng - phó Chủ tịch HĐND thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

           Hội nghị thông qua báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về quyết định phân bổ và phê chuẩn quyết toán ngân sách hàng năm; Phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm thuộc thẩm quyền cấp huyện; Báo cáo của UBND thành phố về phân bổ và quyết toán ngân sách hàng năm; xây dựng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm; Công tác thẩm tra của Ban Kinh tế -xã hội thành phố về phương án phân bổ, quyết toán ngân sách địa phương hàng năm và việc xây dựng, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm.

Quang cảnh hội nghị

          Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, HĐND cấp huyện quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Thời gian qua, việc xem xét, quyết định về dự toán, phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương của HĐND thành phố Kon Tum cơ bản đảm bảo các quy định của Luật ngân sách nhà nước và các tiêu chí, định mức phân bổ của tỉnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh và an sinh xã hội. Với tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, vấn đề sử dụng hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn từ các năm trước đến nay chưa dứt điểm nên việc quyết định về dự toán, phương án phân bổ dự toán của HĐND thành phố còn một số bất cập về định mức chi thường xuyên, chưa bám sát tiêu chuẩn định mức UBND tỉnh quy định. Việc phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hàng năm của HĐND thành phố cơ bản đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, trường học, vệ sinh môi trường….

          Tại Hội nghị, các đơn vị chia sẻ kinh nghiệm về phân bổ và phê chuẩn quyết toán ngân sách hàng năm, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hàng năm thuộc thẩm quyền cấp xã.

          Hội nghị còn phổ biến Nghị định số 120 ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77 ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; hướng dẫn số 136 của Chính phủ về thi hành một số điều Luật đầu tư công; hướng dẫn 161 về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020./.

Minh Phượng


Số lượt người xem: 175 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
4
6
4
7
7
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
4
2
0
Tìm kiếm