Thứ 7, Ngày 04/04/2020 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
1 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
2 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
3 021 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam-pu-chia Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
4 020 Thủ tục Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
5 Thủ tục Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
6 Thủ tục Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
7 Thủ tục lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
8 Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
9 Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
10 Thủ tục Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
11 Thủ tục Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
12 Thủ tục Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
13 Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
14 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
15 Thủ tục Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
16 Thủ tục Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
17 Thủ tục Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
18 Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
19 Thủ tục Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
20 Thủ tục Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
21 Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
22 Thủ tục Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công cách mạng từ trần. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
23 Thủ tục Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
24 Thủ tục cấp bản sao trích lục Hộ tịch. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
25 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 678

Tổng lượng truy cập: 45.208.980

Phiên bản đang chạy thử nghiệm