Thứ 3, Ngày 18/06/2019 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
1 Thủ tục Thành lập Nhà trường, nhà trẻ Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
2 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cho gia đình gương mẫu Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
3 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn về thành tích đột xuất Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
4 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
5 Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
6 Thủ tục Đăng ký sinh hoạt tôn giáo Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
7 Thủ tục Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
8 Thủ tục Thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng. Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
9 Thủ tục Xác nhận sơ yếu lý lịch nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú. Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
10 Thủ tục Đăng ký người vào tu Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
11 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
12 Xác nhận sơ yếu lý lịch của người được thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
13 Thủ tục Đăng ký sinh hoạt điểm nhóm Tin lành Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
14 Thủ tục Tiếp nhận thông báo về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng (không áp dụng đối với lễ hội tín ngưỡng được tổ chức lần đầu; được khôi phục lại sau thời gian gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về nội dung, thời gian, địa điểm so với trước). Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
15 Thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
16 Báo cáo về Tổ chức lễ hội do cấp xã tổ chức Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố 2
17 Bổ nhiệm lại đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp TP Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
18 Bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND Thành phố Nội chính Phòng Nội vụ thành phố 2
19 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS theo nhu cầu của người học, hoặc trường hợp bị mất bản chính bằng tốt nghiệp THCS Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
20 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS cùng với bản chính khi tốt nghiệp Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
21 Cấp bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
22 Cấp đổi, cấp lại QSD đất Đất đai - Môi trường Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố 2
23 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin Thành phố 2
24 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 2
25 Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố 2
Chuyện về nước ở Kon Tum

Đang truy cập: 206

Tổng lượng truy cập: 44.720.679

Phiên bản đang chạy thử nghiệm