Chủ nhật, Ngày 23/02/2020 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
1 Thủ tục cấp bản sao trích lục Hộ tịch. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
2 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
3 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
4 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
6 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
7 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
8 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
9 Thủ tục thay đổi cải chính bổ sung hộ tịch xác định lại dân tộc. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
10 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
11 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
12 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
13 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
14 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
15 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
16 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
17 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài. Hộ Tịch Phòng Tư pháp Thành phố 2
18 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực. Chứng Thực Phòng Tư pháp Thành phố 2
19 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. Chứng Thực Phòng Tư pháp Thành phố 2
20 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản. Chứng Thực Phòng Tư pháp Thành phố 2
21 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng Thực Phòng Tư pháp Thành phố 2
22 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản. Chứng Thực Phòng Tư pháp Thành phố 2
23 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không điểm chỉ được). Chứng Thực Phòng Tư pháp Thành phố 2
24 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp. Chứng Thực Phòng Tư pháp Thành phố 2
25 Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp. Chứng Thực Phòng Tư pháp Thành phố 2
PHÓNG SỰ THÀNH PHỐ KON TUM DẤU ẤN10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

Đang truy cập: 1865

Tổng lượng truy cập: 45.118.420

Phiên bản đang chạy thử nghiệm