Thứ hai, Ngày 19/08/2019 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
1 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
2 Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch dự án đâu tư xây dựng công trình Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
3 Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
4 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
5 Thủ tục thấm định đồ án quy hoạch khu chức năng đặc thù Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
6 Thủ tục thấm định nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
7 Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch đô thị Xây dựng 2
8 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
9 Cấp giấy phép chặt hạ, chuyển dịch cây xanh đô thị: Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
10 Phê duyệt danh sách hộ gia đình có công được hỗ trợ nhà ở. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
11 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ đô thị. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
12 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
13 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
14 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
15 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình nhà ở riêng lẻ Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
16 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
17 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
18 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo tuyến Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
19 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến. Xây dựng Phòng Quản lý đô thị Thành phố 2
20 Thủ tục Cấp bằng tốt nghiệp THCS Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
21 Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non Tiểu học Trung học cơ sở. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
22 Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
23 Thủ tục Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài tại các trường tiểu học và Trung học cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
24 Thủ tục Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi. Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
25 Thủ tục Cấp giấy phép gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm đối với cấp trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố 2
Thành Phố Kon Tum tập trung chỉ đạo phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ em

Đang truy cập: 1669

Tổng lượng truy cập: 44.788.276

Phiên bản đang chạy thử nghiệm