Chủ nhật, Ngày 28/02/2021 -

Lĩnh vực
Cơ quan
Tên thủ tục
TT Tên TTHC Lĩnh vực Cơ quan Mức độ
1 Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động phải ngừng việc do đại dịch Covid-19 Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh 2
2 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh 2
3 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh 2
4 Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh 2
5 Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh 2
6 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
7 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh 2
8 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh 2
9 Hỗ trợ mgười lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh 2
10 Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh 2
11 Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Lao động - Thương binh và Xã hội Cấp Tỉnh 2
12 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
13 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
14 Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
15 021 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam-pu-chia Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
16 020 Thủ tục Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
17 Thủ tục Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
18 Thủ tục Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
19 Thủ tục lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
20 Thủ tục Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
21 Thủ tục Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
22 Thủ tục Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
23 Thủ tục Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
24 Thủ tục Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi. Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
25 Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố 2
Thành phố Kon Tum : Dấu ấn 5 năm xây dựng và phát triển

Đang truy cập: 3019

Tổng lượng truy cập: 46.050.775

Phiên bản đang chạy thử nghiệm