Trang chủ
Giới thiệu
Góp ý
Sitemap
 
Đài Truyền Thanh - Truyền hình thành phố Kon Tum

 

Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố Kon Tum

 

I . Vị trí và chức năng

 

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Kon Tum, thực hiện chức năng tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố Kon Tum.

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố Kon Tum, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Kon Tum.

II . Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Kon Tum, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

 2. Tiếp và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

4.  Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum.

5. Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh 21 xã, phường trên địa bàn.

6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao theo quy định của pháp luật.

III .  Cơ cấu tổ chức và biên chế

Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố Kon Tum có Trưởng đài và không quá 2 phó Trưởng đài cùng bộ máy giúp việc. Trưởng đài và các phó Trưởng đài do UBND thành phố Kon Tum bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trưởng đài chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Kon Tum và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đài. Phó Trưởng đài giúp trưởng đài, chịu trách nhiệm trước Trưởng đài về nhiệm vụ được phân công.

Biên chế của Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố là biên chế sự nghiệp, đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế do UBND thành phố Kon Tum quyết định trong tổng số biên chế sự nghiệp của thành phố được UBND tỉnh giao.

IV . Thông tin lãnh đạo đơn vị

1 . Ông Lê Danh Ngữ

- Chức vụ : Trưởng đài

- Điện thoại : 0914149363

- Email :

2 . Ông Vũ Trung Chính

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0905316628

- Email : chinhdaitp@gmail.com

3 . Bà Đỗ Thị Yến

- Chức vụ : Phó Trưởng đài

- Điện thoại : 0914223228

- Email :doyen.daithanhpho@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ 
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 149
IDThủ tụcCơ quan thực hiện
 Báo cáo về Tổ chức lễ hội do cấp xã tổ chứcPhòng Văn hóa - Thông tin thành phố
 Bổ nhiệm lại đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn cấp TPPhòng Nội vụ thành phố
 Bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc UBND Thành phốPhòng Nội vụ thành phố
 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS theo nhu cầu của người học, hoặc trường hợp bị mất bản chính bằng tốt nghiệp THCSPhòng Giáo dục & Đào tạo thành phố
 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS cùng với bản chính khi tốt nghiệpPhòng Giáo dục & Đào tạo thành phố
 Cấp bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCSPhòng Giáo dục & Đào tạo thành phố
 Cấp đổi, cấp lại QSD đấtPhòng Tài nguyên & Môi trường thành phố
 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đìnhPhòng Văn hóa - Thông tin thành phố
 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố
 Cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngPhòng Văn hóa - Thông tin thành phố
 Cấp giấy chứng nhận phương tiện thủy nội địa thô sơ đủ điều kiện hoạt độngPhòng Kinh tế thành phố
 Cấp giấy giới thiệu thăm viếng hoặc di dời mộ Liệt sĩ Phòng Lao động - Thương binh & Xa hội thành phố
 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc láPhòng Kinh tế thành phố
 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhPhòng Kinh tế thành phố
 Cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường (bậc THCS)Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố
 Cấp lại bằng "Tổ quốc ghi công"Phòng Lao động - Thương binh & Xa hội thành phố
 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đìnhPhòng Văn hóa - Thông tin thành phố
 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố
 Cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộngPhòng Văn hóa - Thông tin thành phố
 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượuPhòng Kinh tế thành phố
 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế thành phố
 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhPhòng Kinh tế thành phố
 Cấp lại sổ ưu đãi giáo dục Phòng Lao động - Thương binh & Xa hội thành phố
 Cấp sổ theo dõi trợ cấp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh & Xa hội thành phố
 Cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo Phòng Lao động - Thương binh & Xa hội thành phố
 Cấp sửa đổi , bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượuPhòng Kinh tế thành phố
 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhPhòng Kinh tế thành phố
 Công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sởPhòng Nội vụ thành phố
 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đươngPhòng Văn hóa - Thông tin thành phố
 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa” và tương đươngPhòng Văn hóa - Thông tin thành phố
Trang đầu tiênTrang trước123Trang tiếp theoTrang cuối

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

9
4
6
1
0
2
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
1
4
0
3
Tìm kiếm