Thứ hai, Ngày 01/03/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
16/BC-VP   25/02/2021   Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 08 (19/02/2021 – 25/02/2021) và chương trình tuần thứ 09 (26/02/2021 – 04/3/2021)
13/BC-VP   18/02/2021   Báo cáo Kết quả công tác tuần thứ 07 (12/02/2021 – 18/02/2021) và chương trình tuần thứ 08 (19/01/2021 – 25/02/2021)
398/QĐ-UBND   09/02/2021   Quyết định về việc thu hồi, cho thuê đất để thực hiện mục đích kinh doanh buôn bán tại Trung tâm thương mại Kon Tum
395/QĐ-UBND   08/02/2021   Quyết định Về việc điều chỉnh nội dung tại Quyết định số 6041/QĐ-UBND, ngày 26/12/2019 của UBND thành phố Kon Tum
394/QĐ-UBND   08/02/2021   Quyết định V/v thu hồi đất thực hiện công trình Kè chống sạt lở sông Đăk Bla đoạn qua làng Plei Đôn và làng Kon Rờ Bàng, thành phố Kon Tum
39/TB-UBND   03/02/2021   Thông báo V/v điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 150/TB-UBND, ngày 10/6/2019 của UBND thành phố Kon Tum
07/BC-VP   28/01/2021   Báo cáo kết quả công tác tuần thứ 04 (22/01/2021 – 28/01/2021) và chương trình tuần thứ 05 (29/01/2021 – 04/02/2021)
19/KH-UBND   27/01/2021   Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Kon Tum
62/QĐ-UBND   26/01/2021   Quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
177/QĐ-UBND   21/01/2021   Quyết định Về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Kon Tum khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
05/BC-VP   21/01/2021   BÁO CÁO Kết quả công tác tuần thứ 03 (15/01/2021 – 21/01/2021) và chương trình tuần thứ 04 (22/01/2021 – 28/01/2021)
32/TB-UBND   21/01/2021   Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường Bà Triệu(đoạn Nguyễn Viết Xuân - Đào Duy Từ), thành phố Kon Tum
03/BC-VP   14/01/2021   BÁO CÁO Kết quả công tác tuần thứ 02 (08/01/2021 – 14/01/2021) và chương trình tuần thứ 03 (15/01/2021 – 21/01/2021)
12/TB-UBND   14/01/2021   Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án đường Trường Chinh
91/QĐ-UBND   11/01/2021   Quyết định V/v thu hồi, hủy bỏ Quyết định thu hồi đất số 1460/QĐ-UBND, ngày 22/6/2020 của UBND thành phố thành phố Kon Tum
Tổng: 427 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 29 Trang.
Chuyển tới trang:

Phiên bản đang chạy thử nghiệm