Thứ hai, Ngày 15/04/2024 -

BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

 BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY

 

I. Thông tin của đơn vị

- Địa chỉ trụ sở của cơ quan: 680 Trần Phú, Thành ủy Kon Tum.

- Điện thoại:

- Phó Ban trực: 0603.913.136

- Phó trưởng Ban: 0603.911.602

 II. Thông tin lãnh đạo Ban

1. Bà Trịnh Thị Kim Nga 

- Chức vụ : Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban

- Số điện thoại : 0905689979

- Email : 

2. Bà : Sô Linh Mai

- Chức vụ : Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban

- Số điện thoại: 0968.983.393

- Email: solinhmaitpktdt@gmail.com

3. Ông Võ Minh Trung

- Chức vụ : Phó Trưởng Ban

- Số điện thoại: 0905.161.080

- Email: vominhtrung2002@gmail.com

 

 

 

 

 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570