Thứ hai, Ngày 15/04/2024 -

PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ KON TUM
Ngày đăng: 01/01/2010  01:00
Mặc định Cỡ chữ

PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ KON TUM

I. Thông tin đơn vị.

1. Địa chỉ trụ sở: 256 Bắc Cạn - Phường Thắng Lợi - Thành phố Kon Tum

2. Số điện thoại: 02603.913.940

3. Email: yte.tp@kontum.gov.vn

    Hoặc : ytethanhpho@gmail.com.

4. Chức năng nhiệm vụ:

* Chức năng:

Phòng Y tế thành phố Kon Tum có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế cơ sở, y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, trang thiết bị y tế, dân số.

* Nhiệm vụ:

- Trình Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum:

+ Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố.

+ Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn thành phố sau khi được phê duyệt.

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định các điều kiện hành nghề y tế tư nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

- Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, Chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn thành phố.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số - kế hoạch hóa gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

- Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

II. Thông tin lãnh đạo đơn vị:

1. Ông: Huỳnh Văn.

- Chức vụ: Trưởng phòng.

- Số điện thoại di động: 0905.614.564.

- Email: hvan.tp@kontum.gov.vn

- Hoặc : huynhvanpyt@gmail.com.

                2. Ông Nguyễn Viết Thông 

                - Chức vụ : Phó trưởng phòng

               -  Điện thoại : 0935912279

              - Email : nvthong.tp@kontum.gov.vn

              - Hoặc : nguyenvietthong@gmail.com

                

 

 

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM OCOP NÂNG CAO THU NHẬP CHO NGƯỜI DÂN

Đang truy cập: 20

Tổng lượng truy cập: 55.533.570